semplicisapori.it

Medische raad uz gent

Menu principale:

 

Medische raad | UZA

medische raad uz gent Medische raad; Raad van bestuur . Jan Smets, voorzitter; Mario Pauwels, ondervoorzitter; Georges De Moor; Chantal De Pauw; Johan De Schamphelaere; Ann Hendricx; Piet Lampaert; Jo Leysen ; Brecht Reyniers; Bert Vanderhaegen; Algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de leden van de Raad van bestuur en: Tony Van Parys; Ludo Collin; Guido De Wilde; Directiecomité. Het

Fascinerende doorbraken in medische beeldherkenning

Het Directiecomité van het UZ Gent is belast met de voorbereiding en de operationele uitvoering van het beleid. De gedelegeerd bestuurder van het ziekenhuis zit het Directiecomité voor. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse academische en algemene werking van het UZ Gent en legt daarover verantwoording af aan het Bestuurscomité. Lees meer over de bevoegdheden van het Directiecomité

Dr. Dirk Maes nieuwe algemeen directeur AZ Sint-Lucas Gent

Dr. Anna Vantilborgh is adjunct-kliniekhoofd op de dienst Hematologie van het UZ Gent. Menu Medische diensten en specialismen; Multidisciplinaire teams; Kwaliteitsvolle zorg; Artsen. Recent; Verpleegkundige zorg - verpleegafdelingen ; Europese referentienetwerken; Folders voor patiënten; Dr. Anna Vantilborgh Functie: Adjunct-kliniekhoofd. Dienst/afdeling: Hematologie. Geconventioneerd? Ja

Commissie voor Medische Ethiek - Universiteit Gent

Het bestuur van AZ Diest wordt bepaald door de raad van bestuur, de directie en de medische raad. Contact & campussen Over AZ Diest Mijn dossier Jobs Stages Nieuws 013 35 40 11 Home; Medische diensten Onze artsen Opname

Samenstelling Bestuurscomité - UZ Gent. Denk zorg

Onze medische raad heeft trouwens de afgelopen jaren ook gesprekken gevoerd over verregaande medische samenwerking met de medische raden van AZ Maria Middelares en AZ Jan Palfijn, en dit nog voor het concept van de verplichte ziekenhuisnetwerken naar voor werd geschoven. Telkens vonden wij artsen elkaar, maar werd door bestuurders beslist dat de samenwerking niet of in mindere mate door zou

Bestuursorganen | AZ Jan Palfijn

medische raad uz gent OVER SOLLICITEREN BIJ HET UZ GENT. Hoe verloopt de selectieprocedure? Voor elke externe vacature wordt een specifieke selectieprocedure bepaald, zodat we op een efficiënte maar grondige manier je competenties en expertise kunnen toetsen aan de vereisten voor de job. Die procedure vind je terug in het vacaturebericht. Je maakt een account aan en vult het online sollicitatieformulier correct in

Bestuur - UZ Gent. Denk zorg

De raad van bestuur heeft beslist om dr. Dirk Maes te benoemen als nieuwe algemeen directeur. Dr. Maes begon zijn carrière in AZ Sint-Lucas 31 jaar geleden als uroloog en was voorzitter van de medische raad. In 2007 nam hij de functie aan van medisch directeur.

Commissie voor medische ethiek - UZ Gent. Denk zorg

medische raad uz gent Zoals vereist door artikel 70 ter van de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen wordt in het Universitair Ziekenhuis Gent een Commissie voor Medische Ethiek ingesteld. De leden van het comité worden overeenkomstig het KB van 12 augustus 1994 aangewezen door de Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis.

Netwerk-knoeiwerk - Actualiteit - AK-Hospitals

medische raad uz gent Zebrapad VZW heeft via het UZ Gent een samenwerkingsovereenkomst met het Centrum Medische Genetica Gent . Wij ondersteunen niet alleen het wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van de Ehlers-Danlos Syndromen, maar werken ook samen met het bindweefselteam van het CMGG om doelstellingen te realiseren. Neem een kijkje bij Centrum Medische Genetica voor meer info over hun werking. Ook in

Over solliciteren bij het UZ Gent

Medische raad. De voornaamste opdracht van de Medische Raad bestaat in het vertegenwoordigen van de ziekenhuisartsen telkens wanneer het gaat om de besluitvorming m.b.t. de medische activiteit in het ziekenhuis.De diverse opdrachten en bevoegdheden van de Medische Raad zijn bij wet bepaald.. Leden medische raad

Voormalig UZ Gent bestuurder prof. dr. Francis Colardyn

Ambtshalve leden: Prof. dr. Herman Van Goethem, Voorzitter Raad van Bestuur, rector UAntwerpenDhr. Johnny Van der Straeten, Gedelegeerd bestuurder UZAProf. dr. Guy Hans, Medisch directeur UZA Prof. dr. Guy Hubens, Decaan faculteit geneeskundeProf. dr. Pierre Van Damme, Vice-decaan faculteit geneeskundeProf. dr. Bart Heijnen, Algemeen beheerder UAntwerpenLeden niet behorend tot

Prof. dr. Steven Weyers - UZ Gent. Denk zorg

Het bestreden artikel 7 van het gewone decreet van 3 februari 2017 waarborgt de personeelsleden van de Universiteit Gent die op 31 december 2017 in het UZ Gent een medische of paramedische activiteit uitoefenen, dat zij die cumulatie kunnen voortzetten, met behoud van hun vergoedingsregeling, rekening houdende met de regeling die vervat is in artikel V.13, derde lid, van de Codex Hoger Onderwijs.

Jef Peeters nieuwe baas van UZ Gent (Gent) - Het Nieuwsblad

medische raad uz gent SecretariaatTel: +32 3 821 39 99E-mail: medische.raad@uza.beSamenstelling Medische RaadVoorzitter: Prof. dr. Ph. Jorens - dienst intensieve zorgOndervoorzitter: Prof

PDF Besluit van de Raad van Bestuur van 21-01-2008 houdende

medische raad uz gent AZ Jan Palfijn Gent maakt samen met het UZ Gent, AZ Sint-Lucas Gent en AZ Oudenaarde deel uit van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) stemmen de vier ziekenhuizen hun medisch aanbod onderling op elkaar af, verwijzen ze patiënten door naar specialistische diensten en creëren ze schaalvoordeel bij ondersteunende dienstverlening. Finaal ontvangt de patiënt de


voetbalkrant kalender club brugge

koningsplein brussel

sabca charleroi

last minutes vanuit oostende

stade leuven

sint christoffel brugge

food truck festival mechelen

neuscorrectie uz gent ervaringen

rijbewijs brugge openingsuren

bolivarplaats antwerpen


 
 
 
 
 
 
 
 

HOME

|

PRODOTTI

|

RICETTE

|

CONSIGLI NUTRIZIONALI

|

CONTATTI

|

CARRELLO

|

Mappa generale del sito

Torna ai contenuti

|

Torna al menu